Evenement

1e bijeenkomst Landelijk Platform Meten & Monitoren

Amersfoort, 11 mei 2016

11 mei, 9.30-16.00 uur,
Waterschapshuis Amersfoort

Met een eerste bijeenkomst op 11 mei a.s. start het Landelijke Platform Meten en Monitoren (LPMM). Het LPMM is een landelijk platform, dat beoogt een kennismakelaar te zijn voor iedereen die bezig is met Meten & Monitoren in de afvalwaterketen, waarbij de verbinding wordt gelegd met metingen aan het stedelijke watersysteem.

Meer informatie