Project

Waterschapsbedrijf Limburg neemt taken van gemeenten over

In de provincie Limburg werkt het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL, een samenwerking van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas) sinds 2003 samen met een groeiend aantal gemeenten. WBL neemt het beheer en onderhoud van gemalen, bergbassins en bufferbassins van de gemeenten over, waardoor de kwaliteit van het onderhoud verbetert. Een groot voordeel voor de deelnemende gemeenten. 

Bergbezinkbassin VeerwegDoor deze schaalvergroting kan het Waterschapsbedrijf steeds meer kennis en kunde verzamelen. Bovendien is er meer zicht op de waterstromen zodat onverwachte lozingen op het oppervlaktewater sneller voorkomen kunnen worden. Ook nog goed voor het milieu dus.

De oprichting van WBL in 2003 is eigenlijk een gevolg van een regeling die de twee waterschappen in Limburg namen. Alle zuiveringsactiviteiten zijn ondergebracht in één waterschapsbedrijf. Vergunning en handhaving, het belastingbedrijf en het laboratorium kregen elders een plek. Hierdoor kon WBL zich ontwikkelen en specialiseren op haar 'core business': de zuivering van water.

Groeiend vertrouwen

Willem Deen, adviseur waterketenontwikkeling bij WBL, zegt: 'We zijn begonnen met het beheer van de gemalen van de gemeente Stein. Daar is het aantal storingen verminderd met 50 procent. De samenwerking kwam overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder al hadden we met 25 gemeenten om de tafel gezeten voor de plaatsing, het beheer en onderhoud van 600 individuele behandelsystemen voor afvalwater (IBA). Bovendien werken we samen in de Optimalisatie van afvalwaterstudies (OAS). In die tijd is het onderlinge vertrouwen in elkaars kwaliteiten gegroeid en de wens om samen te werken ook.'

Bottom-up

In eerste instantie leek het voor de hand te liggen om een complete waterketenorganisatie op te richten. Al snel bleek echter dat er veel meer voordeel te vinden was in een 'bottom up' aanpak. Willem Deen: 'Gewoon beginnen met samenwerken vanuit de praktijk bleek veel beter werken. Na de gemeente Stein hebben we samen met Brunssum zelfs gezamenlijk een bergbezinkbassin gebouwd, en zijn er onderhandelingen over beheer en onderhoud van de gemalen. Voor Kerkrade beheren we alle bergbassins en ook daar orienteren we ons op het bedheer van de gemalen.

Uitbreiding

Sinds februari 2009 beheert WBL ook alle gemalen, berg- en bufferbassins van de gemeente Roermond. Na de aansluiting van de gemeente Swalmen bij Roermond bleek er binnen de gemeentelijke organisatie te weinig kennis om dit zelf te doen. Daarnaast realiseren veel gemeenten zich dat er naast de benodigde miljoeneninvesteringen die nodig zijn, er nog de nodige winst te halen is in het optimaliseren van het beheer.

Deen: 'We oriënteren ons samen met 17 andere gemeenten in Limburg om te kijken of en hoe we ook met hen kunnen samenwerken. De ambitie is er zeker. Uit de bestaande praktijk blijkt tenslotte hoe snel er een kwaliteitsverbetering merkbaar is.' En hoewel het geen vooropgezet doel is, moet een kostenbesparing tot 20 procent zeker mogelijk zijn.

Toekomst

Door het praktische succes van de huidige samenwerking van WBL met de Limburgse gemeenten en de grote kans op uitbreiding daarvan, lijkt een opschaling in zicht te komen.

Willem Deen: 'We zijn begonnen met de inhoud, een organisatie moet volgend zijn. Maar vanuit de huidige praktijk kunnen we natuurlijk ook gaan overleggen over rioleringspakketten, data- en gegevensbeheer. De landelijke overheid stimuleert de samenwerking ook. Zo kunnen de kleinere gemeenten met weinig kennis profiteren van een hoge kwaliteit.'

 

Ondertekening bij de start van beheer en onderhoud gemalen voor de gemeente Roermond.

Van links naar rechts: Dhr. H. van Alderwegen (voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei en voorzitter van het Waterschapsbedrijf Limburg), dhr. G. IJff (wethouder gemeente Roermond) en dhr. J. Schrijen (voorzitter Waterschap Roer en Overmaas. De heren staan in een grote toiletpot op de markt in Roermond. 


Ondertekening