Project

Veertig jaar samenwerking in Noord-Brabant

Brabant Water en Waterschap de Dommel werken al sinds 1969 samen op het gebied van facturering en inning van de waternota en de zuiveringsheffing. Waterschap Aa en Maas voegde zich hier in 1971 bij. De organisaties profiteren van kennisuitwisseling- en borging, kostenbesparing, een betere milieukringloop en samenwerking in een call-center. Ook veel gemeenten liften mee voor de facturering van riool- en afvalwaterheffingen.

In de loop van de jaren is vooral die gezamenlijke facturering en inning van 'waterkosten' steeds verder aangepast en klantvriendelijker gemaakt. Zo hebben inwoners een goed beeld van  wat zij betalen voor hun water en het zuiveren ervan. Ook als er in de toekomst andere modellen ontstaan, staat Brabant Water klaar om haar kennis en ervaring in te zetten.

ITO certificering

Het call-center, dat zowel voor het waterbedrijf als voor beide waterschappen werkt, is zo perfect georganiseerd dat het ITO-gecertificeerd werd. Björn Hoogwout van Brabant Water: 'We houden elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek. De snelheid, de omgang met de klant en de kwaliteit van de antwoorden worden hoog gewaardeerd. We zijn dan ook het enige nutsbedrijf met een gecertificeerd call-center.' Het ITO is een certificatie-instituut speciaal voor call-centers.

Onderzoek en innovatie

Brabant Water en de waterschappen werken op veel meer terreinen samen. Duurzaamheid en innovatie staan hoog in het vaandel van beide organisaties. Hoogwout: 'We helpen elkaar bij het verkleinen van de milieukringloop. Zo leveren wij ons ijzerhoudend slib aan het waterschap, dat het slib direct kan gebruiken in het zuiveringsproces. Samen met Philips, TNO en KWR Watercycle Reserach Institute onderzoeken wij hoe samen innovaties in de waterketen kunnen realiseren. Daarbij staat gedragsverandering centraal. Recentelijk zijn wij een gezamenlijk onderzoek gestart naar het gebruik van water in de landbouw.'

Een pilot van Brabant Water, de waterschappen en de gemeente Breda heeft geleid tot een aantal protocollen die ad hoc en per direct ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling en revitalisering van bedrijfsterreinen. Daardoor is het mogelijk vooraf de waterhuishouding effectief en efficiënt in te richten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Björn Hoogwout: 'Het voordeel van samenwerking met de waterschappen is niet altijd in geld uit te drukken. Wij streven vooral naar meerwaarde op het gebied van  duurzaamheid en gezondheid. Door afvalwater te beschouwen als grondstof (resource) kunnen we veel winnen in de waterketen. De waterschappen en waterbedrijven hebben elkaar nodig voor meer efficiency en het verbreden van de horizon met denkbeelden over water.'

Gezondheid

Het thema gezondheid is een ander gezamenlijk gekozen maatschappelijke thema. Hoogwout: 'We doen op dit gebied veel onderzoek en proberen samen innovaties te ontwikkelen.' Een voorbeeld is de steun van Brabant Water aan een initiatief van Stichting Waterwijs. Scholen in Noord-Brabant die dat willen krijgen een op de waterleiding aangesloten waterkoeler. Leerlingen kunnen in de pauzes voor tien eurocent een flesje gekoeld water, al dan niet met bubbels, tappen. Er is zelfs een variant speciaal voor de basisscholen.

Het gezondheidsaspect daarvan is duidelijk. Gekoeld leidingwater is goedkoop, lekker en gezond. En het levert een bijdrage aan de bestrijding van overgewicht bij kinderen. Het is een innovatief project waaraan niet alleen de waterketen meedoet, maar ook de gemeenten met hun diensten onderwijs en gezondheidszorg.

En zo circuleren er steeds meer innovatieve ideeën binnen de keten.