Project

Rioolwaterzuivering Oldenzaal: Fuzzy Afvalwaterketen

Vanuit een strategische doelstelling richt het waterschap Vechtstromen zich op het integraal beheren en bedrijven van de afvalwaterketen. Dit houdt in dat de (gemeentelijke) riolering en de zuiveringsinstallatie (van het waterschap) als één afvalwaterketen wordt gezien, die vanuit een gezamenlijk perspectief wordt aangestuurd.

Deze aansturing wordt vormgegeven volgens het Fuzzy Logic principe. Dit project is uitgevoerd door de gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen. In de film wordt duidelijk hoe je kunt samenwerken in de waterketen en wat dat op kan leveren. In dit project wordt middels procesregelingen (riool en zuivering) en het toevoegen van een (remmende) schuif aan het riool, beter gebruik gemaakt van de ruimte in de riolering en de zuivering. Met als gevolg een betere kwaliteit tegen lagere kosten.

  

 

Meer informatie