Project

Regionale samenwerking in de afvalwaterketen Noord-Veluwe

In de regio Noord Veluwe gaan 8 gemeenten en het waterschap Veluwe meer en structureel samenwerken in de afvalwaterketen met als doel minder kwetsbaar te zijn, meer kwaliteit te leveren en kosten te besparen.

Samenwerkende partijen: Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, en Putten, het Waterschap Veluwe en de regio Noord Veluwe

Aanleiding voor samenwerking:
- er gaat relatief veel geld om het beleid, beheer en onderhoud van de afvalwaterketen; dit is nu nog verspreid over meerdere  organisaties.
- met name kleine gemeenten zijn en/of voelen zich kwetsbaar
- soms achterstanden in kwaliteit en het werk.
- toenemende druk vanuit landelijk niveau om meer samen te werken.

Aanpak:
Alle partijen in de afvalwaterketen doen mee! Hebben er belang bij; hebben hiervoor structureel geld en tijd beschikbaar.
Werken vanuit de gedachte alsof het 1 systeem / 1 eigenaar is; zeker op het niveau van de zuiveringskringen.
Eenvoudige en heldere overlegstructuur neerzetten (ambtelijk en bestuurlijk)
Een vrijgestelde projectleider is van grot belang gebleken. Werken met een concreet jaarplan, dat door alle partijen is geaccordeerd.
Concrete projecten oppakken en uitvoeren; successen vieren met elkaar.

Finaciële gevolgen:
Samenwerking gestalte geven kost in eerste instantie tijd en geld; dit goed en structureel regelen in de resp. begrotingen en jaarplannen!
(eventuele) Financiele voordelen komen pas op termijn. In onze regio heeft dit onderdeel niet de hoogste prioriteit. Dit ligt bij Kwaliteit en Kwetsbaarheid.

Tips:
- werken vanuit gedeelde urgentie
- Alle partijen uit de afvalwaterketen doen mee; hebben intern geregeld dat hiervoor structureel tijd en geld beschikbaar is.
- zo min mogelijk structuurdiscussies voeren; bottom - up projecten oppakken en uitvoeren en successen gezamenlijk vieren!.
- eenvoudige en heldere overlegstructuur, met een vrijgestelde projectleider die door alle partijen gezamenlijk wordt bekostigd.

Beleidsveld/werkterrein:
Verveer, vervoer en waterstaat

Juridische vorm:
Intentieverklaring en Convenant (Privaatrechtelijke vorm van WGR)

Organisatorische vorm van samenwerking:

  • Kennisuitwisseling en personeelsuitwisseling op vrijblijvende en informele basis en met gesloten beurs

  • Personeelsuitwisseling op detacheringsbasis of andere constructie - formeel geregeld (netwerkmodel, intergemeentelijke werkgroepen)

  • Personele bundeling op formele basis voor beleidsterrein, bedrijfsvoering of projecten bij een gemeenschappelijke regeling of gemeente (bijv. matrixmodel, centrum gemeente, SETA: Samen En Toch Apart