Project

Proeftuin gegevensuitwisseling rioolreiniging

Gemeente Almere en Moons Ingenieurs hebben een uitwisselingsformat voor rioolreinigingsgegevens ontwikkeld naar analogie van bovenstaand GWSW-Rib/Kib (rioolinspectie en kolkenreiniging).

Almere wil graag dat rioolreinigingsbedrijven na hun werkzaamheden gegevens terugleveren van de betreffende leidingen (zoals locatie, id-nummer, waarnemingen), van de werkopdracht (zoals datum, tijd, reinigingsdruk, spuitkop, kenteken wagens, en incidenten) en van de reiniging zelf (zoals vervuilingsgraad, soort vervuiling, verstoppingen, stortgegevens). Het uitwisselingsformat moet slim reinigen, betere planning, soepele aansluiting op vervolgwerkzaamheden, en integratie met administratieve processen mogelijk maken.

Almere en Stichting RIONED hebben initiatief genomen tot een proeftuin waarin dit format breder dan alleen in Almere getest en geevalueerd wordt. Almere gaat met Eindhoven, Schiedam, Helmond, Lelystad en Uden en hun reinigingsbedrijven het format in de praktijk testen, analyses en softwaretools ontwikkelen en werkprocessen evalueren. Geïnteresseerden in het uitwisselingsformat en/of deelname aan de proeftuin kunnen zich melden via gwsw@rioned.org.