Project

Proeftuin - Gegevensbeheer en informatievoorziening

Stichting RIONED en STOWA steunen regionale beheerders die op een innovatieve manier doelmatig stedelijk waterbeheer realiseren in zogenaamde proeftuinen. In een proeftuin onderzoeken de deelnemers de lokale situatie om beter onderbouwd te komen tot goede en doelmatige maatregelen.

Gezamenlijk gegevensbeheer

In het Platform Water Vallei en Eem werken gemeenten en waterschap in de regio Vallei en Eem samen aan vergroting van de doelmatigheid, kostenbesparing en vermindering van de kwetsbaarheid van de organisaties. Na een succesvolle aanbesteding van een gezamenlijke infrastructuur voor monitoring van de afvalwaterketen en watersystemen werd ook een medewerker aangesteld voor ondersteuning van de deelnemers. Nu wil het platform de volgende stap zetten: verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking op gebioed van gegevensbeheer en informatievoorziening. Een belangrijk doel van de Proeftuin is eenvoudige toegang tot actuele gegevens van verschillende beheerders in het stedelijk (afval)waterbeheer. De resultaten van de proeftuin zijn van groot belang voor alle beheerders in stedelijk waterbeheer.

Doelmatige informatievoorziening

Bij doelmatig stedelijk (afval)waterbeheer speelt informatievoorziening een belangrijke rol. Een bekend voorbeeld is het gezamenlijk meten in de riolering, het transportsysteem en de afvalwaterzuivering om de keten te optimaliseren. Door investeringsbeslissingen te baseren op feiten in plaats van berekeningen, neemt het belang van informatievoorziening toe. Bovendien moeten beheerders voor een goede afweging kennisnemen van informatie uit andere disciplines, zoals wegbeheer, groen, oppervlaktewater en leidingen van andere beheerders. Bij de interpretatie van de meetresultaten spelen geografische objectgegevens en informatie vanuit de omgeving ook een rol. Metingen, modelberekeningen en waarnemingen vullen elkaar aan tot een inzichtelijk beeld in het werkelijk functioneren van het (afval)watersysteem.

Toekomstvisie op informatievoorziening

Stichting RIONED bepleit een scheiding tussen enerzijds de brongegevens en het beheer van die gegevens en anderzijds allerlei toepassingen van gegevens zoals hydraulische berekeningen, maatregelplanning of benchmarking. De brongegevens legt de beheerder vast conform een gestandaardiseerd informatiemodel, zoals Stichting RIONED nu in samenwerking met Geonovum ontwikkelt. Meer hierover leest u in dit artikel.

Proeftuin

Platform Water Vallei en Eem, Stowa en Stichting RIONED tekenden op 12 april 2012 de samenwerkingsovereenkomst voor de Proeftuin gegevensbeheer en informatievoorziening. De proeftuin kan het praktisch nut aantonen en de weg voorbereiden naar landelijke implementatie van het informatiemodel. De Proeftuin loopt tot en met april 2014.