Project

Platform Water Vallei en Eem is koploper

De afgelopen weken beoordeelden experts van de visitatiecommissie waterketen, onder leiding van mevrouw Karla Peijs, de samenwerkingsverbanden op het gebied van waterbeheer. Hoe staan ze ervoor?

De afgelopen weken beoordeelden experts van de visitatiecommissie waterketen, onder leiding van mevrouw Karla Peijs, de samenwerkingsverbanden op het gebied van waterbeheer. Hoe staan ze ervoor? Lopen ze op schema of moeten ze extra inspanningen leveren? Voor het Platform Water Vallei en Eem werd duidelijk dat zij op de goede weg zijn: de visitatiecommissie beschouwt hen als koploper. Een mooie opsteker, maar waarom zijn zij koploper? Wat is hun kracht? 

Voorzitter Breunis van de Weerd, wethouder gemeente Ede, geeft een toelichting: "Bottom-up denken bepaalt voor een groot deel het succes van het Platform. Daarnaast is het van belang dat de partners elkaar vertrouwen en bereid zijn om kennis met elkaar te delen. Samenwerken met 17 partners is een serieuze zaak. Het vergt betrokkenheid van bestuurders, managers en ambtenaren. Het doel van de visitatiecommissie is het stimuleren van samenwerking, maar eigenlijk moet dit niet nodig zijn. Een succesvolle samenwerking begint bij de betrokkenen zelf. 'Meer doen met minder', wat het uiteindelijke doel van het Bestuursakkoord Water is, is alleen mogelijk als we niet alleen plannen maken en structuren bedenken, maar daarnaast gewoon 'aan het werk gaan'. Dat bepaalt voor een groot deel ons succes". 

Gezamenlijke Discussie Pwve

In september vierde het Platform haar lustrum met een werkconferentie voor zowel bestuurders, managers als ambtenaren. "De betrokkenheid en saamhorigheid tijdens dit soort bijeenkomsten stimuleert de leden om actief samen te werken. Door de resultaten met elkaar te bespreken en te luisteren naar elkaars ideeën ontstaat er verbinding met elkaar", aldus de heer Van de Weerd. 

De boodschap van de visitatiecommissie is een heldere. Er is voor het waterbeheer in 2020 structureel 450 miljoen euro minder beschikbaar, terwijl de opdracht duidelijk is: een gelijkwaardige kwaliteit van het waterbeheer. Voor het Platform Water Vallei en Eem betekent dit dat de partners de samenwerking nog verder gaan intensiveren met duidelijke afspraken voor de komende jaren. 

Bron: Persbericht Platform Water Vallei en Eem

Het Platform Water Vallei en Eem is een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer tussen Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. In oktober 2013 is het Platform door de visitatiecommissie, onder leiding van mevrouw Karla Peijs, beoordeeld als 'koploper'. Meer informatie over het Platform op www.pwve.nl