Project

Gezamenlijk afvalwaterplan Limburg

De gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw , Peel en Maas, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg hebben invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water door een gezamenlijk Afvalwaterplan op te stellen.

Op 29 maart organiseren de samenwerkende partijen een bijeenkomst waar de resultaten van de samenwerking worden gepresenteerd. Voor deze conferentie zijn gedeputeerde, colleges van BenW, gemeenteraden, algemene besturen en dagelijkse besturen van alle samenwerkende partijen uitgenodigd. Ook de pers is hierbij van harte welkom.

In april/mei nemen alle raadsleden een besluit over het Afvalwaterplan en de daaruit voortvloeiende acties. Naast het inhoudelijke gedeelte wordt ook de vertaalslag gemaakt naar wat dit voor de burgers betekent. Met deze informatie kunnen de raadsleden een afgewogen besluit nemen voor hun achterban.

bron: www.deltamagazine.nl/