Project

Gesloten waterketen in Zeeuws Vlaanderen

In Zeeuws Vlaanderen is de fysieke waterkringloop sinds 2007 gesloten. Waterschap Zeeuws Vlaanderen, waterbedrijf Evides Industriewater en Dow Benelux zorgen hier samen voor. Evides heeft een goede grondstof voor de productie van industrieel water voor deze grote afnemer, het waterschap hoeft minder afvalwater te lozen en Dow Benelux komt op een milieuvriendelijke manier aan haar water.

In Zeeuws Vlaanderen is een gebrek aan zoet water. Van de 25 miljoen kuub water die er per jaar nodig is, is de helft bestemd voor  de industrie. Voor de watervoorziening van Zeeuws –Vlaanderen wordt grotendeels gebruik gemaakt van water uit de Biesbosch en, in de winter, van polderwater uit België. De grotere watervraag van Dow maakte een heroverweging van de waterhuishouding in het gebied noodzakelijk.

Zout water uit de Westerschelde

In 1999 bouwde Evides een waterinstallatie vlak bij het terrein van Dow Benelux die verschillende soorten proceswater maakte uit zes verschillende bronnen. Voor de productie van demiwater maakte Evides onder meer gebruik van ontzout Westerscheldewater. Deze grondstof was echter niet ideaal. Het water was niet alleen zout, maar door de enorme scheepvaart ook troebel. Er zit veel slib in. Dat maakt de zuivering duur en technisch moeilijk.

Veel (en schoon) afvalwater

Op RWZI De Drie Ambachten zuivert het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen het huishoudelijke afvalwater van de gemeente Terneuzen. Dit huishoudelijk afvalwater (effluent) bleek  geschikt om te hergebruiken als grondstof voor de productie van demiwater voor Dow. Dow gebruikt dit als ketelvoedingwater. Dus gingen de beide partners met elkaar en met Dow in overleg. Met een voor alle partijen positief resultaat.

Evides bouwde een pompinstallatie bij afvalwaterzuivering De Drie Ambachten in Terneuzen, vanwaar het water via een leiding naar haar eigen waterinstallatie nabij het terrein van Dow wordt verpompt. Sinds februari 2007 stroomt ruim daar 450 kuub effluent per uur doorheen

Voordelen

Deze samenwerking heeft voor alle partijen enorm veel voordelen op het gebied van milieu, duurzaamheid en kosten. Schaars zoet water wordt nog een keer gebruikt. Er is een behoorlijke energiebesparing omdat de zuivering makkelijker is. Er zijn minder chemicaliën nodig, er is minder CO2 uistoot en er wordt minder water geloosd.. Het project heeft al diverse internationale milieuprijzen gewonnen. Eind 2009 zal de zuivering worden uitgebreid met een membraanbioreactor, waardoor de kwaliteit van het effluent nog beter wordt.