Project

Complete keten bespaart 8 miljoen

Amsterdam kent de eerste (en tot nu ook enige) organisatie in Nederland die zorgt voor een complete waterketen. Waternet, opgericht op januari 2006 is een stichting waarin de uitvoeringstaken van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en van de gemeentelijke rioleringsdienst en drinkwatervoorziening van de gemeente Amsterdam zijn ondergebracht. Eén waterloket, één storingsdienst en als alle hobbels weggenomen zijn ook één waternota, zijn de meest in het oog springende voordelen. Naast ook nog een jaarlijkse besparing van 8 miljoen.

Twee van de drie partners van Waternet gingen al in 1997 samen in één organisatie. In Amsterdam leek, door een wetswijziging, een einde te komen aan een historisch samengaan van riool- en afvalwaterzuivering. De oprichting van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) heeft deze desintegratie voorkomen. Eén gezamenlijke uitvoeringsorganisatie die met vergaande mandatering taken uitvoert voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam.

Open houding

Met het samengaan van DWR en het gemeentelijk waterleidingbedrijf op 1 januari 2006 is Waternet het eerste waterbedrijf dat zorgt voor de complete watercyclus, de waterketen en het watersysteem, in en rond Amsterdam. Er is ruimte voor toetreding van andere rioleringsdiensten waardoor het netwerk alleen maar sterker kan worden. De nieuwe samenwerking met de gemeente Muiden laat dat zien.

Centrale waternota

De voordelen zijn evident. Eerst werd met het oprichten van DWR de ontvlechting van afvalwaterzuivering en riolering voorkomen. Door het samengaan van DWR met het waterleidingbedrijf daarna in Waternet is een logisch proces nog logischer geworden. Er is een enorme bundeling van kennis en ervaring en door de grote schaal waarop gewerkt wordt, zijn er veel mogelijkheden voor innovatie. Bovendien zijn de planvorming en uitvoering van ingrijpende projecten veel sneller te realiseren.

De inwoners van het Amsterdamse gebied profiteren van de lagere kosten, een centraal ‘waterloket’, de centrale storingsdienst en zo snel als mogelijk een overzichtelijke centrale waternota. 

Internationale ontwikkeling en onderzoek

Ook in internationaal verband is Waternet actief. De stichting bereidt zich voor op het probleem van de waterschaarste waarmee veel landen in de toekomst te kampen krijgen. Er zijn zo’n twintig medewerkers van Waternet in het buitenland betrokken.

De eigen researchafdeling van 35 mensen, wisselt veel kennis uit met onderzoeksinstellingen. Waternet is bezig een kenniswerk te creëren. Naast de samenwerking met de bekende kennisclubs in de watersector wordt ook gezocht naar verdergaande en vernieuwende samenwerkingsvormen. Samen met Watercycle Research Institute (KWR), een aantal drinkwaterbedrijven en waterschappen zijn de eerste stappen gezet om het eerste watercyclusinstituut op te richten, Asellus. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de TU Delft gesloten voor watercyclusonderzoek, met een leerstoel, en er wordt nog gekeken naar samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Verder heeft Waternet een informatiecentrum in het duinwatergebied opgezet en voorziet het scholen van lesmateriaal over water. Er zijn nog wel een paar wensen voor de toekomst. De watercyclus gesloten, het liefst met alle 24 andere gemeenten in het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). En navolging van het Amsterdamse model in de rest van Nederland.