Kansenkaart

Zwemplas Slijk-Ewijk, Gelderland

Duurzame koude uit zwemplas voor pluimveebedrijf

Diepwater

De zwemplas Slijk-Ewijk is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan door zandwinning. Deze diepe plas kan nu worden gebruikt als een koelsysteem voor een pluimveebedrijf in Herveld. Deze technologie is ook op andere plaatsen in te zetten.

Doelstelling & aanpak

Het doel is een technologie te ontwikkelen om koude te onttrekken aan diepe plassen zonder de ecologie van de plas aan te tasten. Het bedrijf IF Technology heeft een systeem ontworpen dat maximaal gebruikmaakt van de koude uit diepe plassen met minimale effecten op de ecologie. Het pluimvee-researchbedrijf Hybro BV in Herveld gebruikt dit duurzame koelsysteem, met vergunning van Waterschap Rivierenland. Met de koude uit de nabijgelegenplas Slijk-EwijkklimatiseertHybro BV het stallencomplex. Deze technologie is zelfs in te zetten om de waterkwaliteit van een plas te verbeteren. Hetzelfde concept kan ook gebruikt worden voor ziekenhuizen, grote bedrijvenparken of in de agrarische sector.

Resultaten

  • Duurzaam koelsysteem zonder hoge investeringskosten: koude onttrekken aan diepe plas zonder ecologie aan te tasten.
  • Waterkwaliteit van een plas verbeteren.
  • Pluimveebedrijf Hybro BV in Herveld zet de koude van nabijgelegen zwemplas Slijk-Ewijk in voor klimatiseren stallencomplex.
  • Het piekvermogen van de warmte- en koude-opslag (WKO) kan 50% verhoogd worden.

Facts & figures

  • Het systeem van duurzaam winnen van koude uit diepe plassen is een project van IF Technology.
  • Het winnen van koude uit Slijk-Ewijk is met een vergunning van Waterschap Rivierenland gerealiseerd.
  • Doelgroep: pluimveebedrijf. Bij opschaling kan de ervaring van dit project bruikbaar zijn voor andere sectoren met grote koelbehoefte (ziekenhuizen, bedrijvenparken, agrarische bedrijven).

Status

Op dit moment is het project in de Bouwfase.
De vergunningen zijn ingediend bij Waterschap Rivierenland.

Contact

Barry Scholten
Business developer Oppervlaktewater energie en waterbeheer
IF Technology
T: 026 35 35 529 M: 06 50 451 394
email: b.scholten@iftechnology.nl

drs. Luc de Vries
Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
Ministerie van I&M
M: (06) 5375 3998
e-mail: luc.de.vries@minienm.nl