Kansenkaart

Zwembad Raalte

Zwemwater verwarmd door afvalwater

Zwembad

Als eerste zwembad in Nederland heeft Tijenraan in Raalte zwemwater dat is verwarmd met energie uit gezuiverd rioolwater. Een voorbeeldproject voor ‘riothermie’ dat laat zien dat verwarming van zwemwater duurzaam, milieuvriendelijk en kostenbesparend kan.

Doelstelling & aanpak

Het doel van het project was warmte te winnen uit gezuiverd afvalwater dat normaal gesproken direct wordt geloosd op het oppervlaktewater. Het Waterschap Groot Salland nam het initiatief voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van een thermisch energietransfersysteem (TETS). Dit houdt in dat per uur 40.000 liter water vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie Raalte via een 600 meter lange pijp naar het zwembad Tijenraan wordt gepompt. Met een installatie van warmtewisselaars in een kelder buiten het zwembad onttrekt men 6 tot 7˚C aan dit rioolwater. Vier warmtepompen zorgen voor een opwarming tot maximaal 43˚C. Hiermee wordt het zwemwater van Tijenraan verwarmd. Dit proces is online steeds te monitoren. In het zwembad krijgen de bezoekers op een monitor informatie over het duurzaam en milieuvriendelijk verwarmen van hun zwembad.

Resultaten

  • Uit gezuiverd rioolwater wordt energie onttrokken om het water van zwembad Tijenraan in Raalte te verwarmen.
  • Dit gebeurt door een thermisch energietransfersysteem: warmtewisselaars die warmte aan rioolwater onttrekken en 4 warmtepompen.
  • Daarmee wordt het water verwarmd tot maximaal 43˚C.
  • Besparing: ca. 150.000 m3 gas per jaar
  • Besparing voor gemeente Raalte: ca. € 25.000 per jaar
  • Vermindering van CO2-uitstoot: ca. 137.000 kilo per jaar

Status

Het project is nagenoeg afgerond, definitieve oplevering is gepland in maart of april 2014.


Facts & figures

  • Het project verwarmen zwemwater door energie uit rioolwater is een project van Waterschap Groot Salland in het kader van het Europese project Innovative Energy Recovery Strategies (INNERS) in samenwerking met de gemeente Raalte.
  • Looptijd project: 2010 - 2013
  • Doelgroep: zwembad Tijenraan in Raalte en bezoekers van het zwembad.

Contact

Jasper Arends
Vakspecialist duurzame leefomgeving
Gemeente Raalte
jasper.arends@raalte.nl

Ben Sluiter
specialist civiele techniek
Waterschap Groot Salland
bsluiter@wgs.nl