Kansenkaart

Zonneweide op waterberging bij Schagen

Zonne-energie uit de polder

Schagen

Waterbergingen zijn stukken weiland die bij overmatige regenval of in noodgevallen overtollig water kunnen opnemen. Maar een waterberging kan nog beter worden benut. Bijvoorbeeld door er zonnepanelen op de zetten. Het plan is om op de waterberging De Stolpen – gemeente Schagen – zo’n duizend zonnepanelen te plaatsen, goed voor ongeveer één megawatt.

Doelstelling & aanpak

Doel van het project is om op de nieuwe waterberging De Stolpen zonnepanelen te plaatsen die elektriciteit opwekken. De waterberging wordt ongeveer 17 hectare groot (circa 35 voetbalvelden). Het is een buffergebied dat kan onderlopen bij overmatige regenval of als er overtollig polderwater moet worden opgevangen. Door zonnepanelen te plaatsen krijgt dit gebied nog een extra functie. Waterschap Hollands Noorderkwartier heeft het plan om op de helft van de waterberging zonnepanelen te plaatsen. Die moeten iets verhoogd worden geplaatst om het water de ruimte te geven. De circa duizend zonnepanelen leveren een vermogen van ongeveer één megawatt. Dit is ruim voldoende elektriciteit voor duizenden huishoudens.

Resultaten

  • 1.000 Zonnepanelen op weiland dat als waterberging wordt gebruikt.
  • Opgewekt vermogen circa 1 MW.

Facts & figures

  • De zonneweide in De Stolpen bij Schagen is een project van waterschap Hollands Noorderkwartier.
  • Doelgroep: gebruikers van het elektriciteitsnet.

 

Contact

Jan Zijp
afd. watersystemen,
Kennis en Ontwikkeling van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
T. 072-5827264,
E-mail: j.zijp@hhnk.nl