Kansenkaart

Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw

Energie uit water voor zo’n 43 huishoudens

Hezenbergerstuw _waterkrachtcentrale

Bij de Hezenbergerstuw valt het water circa 2,5 meter omlaag, van het Apeldoorns kanaal in de Grift. Bij renovatie van de stuw in 2010 is ervoor gekozen om deze waterkracht te benutten. De waterkrachtcentrale bij de stuw levert 150 megawattuur elektriciteit per jaar, goed voor ongeveer 43 huishoudens.

Doelstelling & aanpak

Doel van het project was de energie van het vallende water bij de Hezenbergerstuw te benutten. Bij de oude stuw gebeurde dat niet. Toen de Hezenbergerstuw vanwege ouderdom en slijtage grondig moest worden opgeknapt, ontstond het idee de waterkracht te gebruiken voor het opwekken van energie. Nu staat naast de gerenoveerde stuw een waterkrachtcentrale. Daarin drijft het vallende water een vijzel (draairad) aan zodat met een generator elektriciteit kan worden opgewekt. De centrale levert 150 MWh elektriciteit per jaar. Met een gemiddeld verbruik per huishouden van 3.500 kWh betekent dit dus energie voor 43 huishoudens. Deze innovatieve investering verdient zichzelf terug en levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Resultaten

  • Waterkrachtcentrale benut het vallende water van de stuw voor opwekking van elektriciteit.
  • Jaarlijks 150 MWh elektriciteit.
  • Benutting van waterkracht is voldoende voor energieverbruik van gemiddeld 43 huishoudens.

Facts & figures

  • De Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw is een project van Waterschap Vallei en Veluwe, met financiering door de provincie Gelderland.
  • Doelgroep: gebruikers van het elektriciteitsnet.

Contact 

Marc Methorst,
Specialist peilbeheer en besturingstechniek,
0610847197,
MMethorst@Vallei-Veluwe.nl