Kansenkaart

Groene daken in Rotterdam

Waterberging, vertraagde waterafvoer en hitte-isolatie

Rotterdamgroendak

Regenwater kan leiden tot wateroverlast. In periodes met veel regen wordt het riool zwaar belast. De verwachting is dat deze overlast toeneemt. De gemeente Rotterdam stimuleert daarom de aanleg van groene daken. Die vangen regenwater op en zorgen voor een vertraagde waterafvoer. En groene daken hebben nog meer voordelen, zoals hittebestrijding.

Doelstelling & aanpak

Het doel van het project is met groene daken een bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde stad. Groene daken zijn bedekt met vegetatie en begroeiing. Deze daken vangen regenwater op en voeren dit vertraagd af, zodat het riool minder belast wordt wanneer het hard regent. Door stofdeeltjes uit de atmosfeer op te nemen gaan groene daken ook luchtvervuiling tegen. Deze daken werken ook als isolatie. Dat zorgt voor warmere huizen in de winter en koelere huizen in de zomer. Bovendien gaan groene daken langer mee. De gemeente Rotterdam en de waterschappen geven subsidie aan het realiseren van groene daken. Deze subsidie is € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak en voor bewoners ten westen van de Schie € 25,- per m2. Omdat door groene daken het riool minder wordt belast, kan de subsidie worden betaald uit de rioolheffing.

Resultaten

 • Groene daken vangen regenwater op en voeren dit vertraagd af.
 • Ze vormen een buffer tegen luchtvervuiling en dragen daarmee bij aan minder CO2-uitstoot.
 • Groene daken werken ook als hitte-isolatie en maken de stad groener zodat de leefbaarheid verbetert.
 • Temperatuurdaling van 3 à ˚C
 • Energiebesparing gebruik koelsystemen en 15-20% besparing stookkosten
 • Inmiddels ligt in Rotterdam al ruim 140.000 m2 aan groene daken.
 • Bekostiging van subsidie op groene daken komt uit rioolheffing.

Facts & figures

 • Het project groene daken valt onder het Rotterdamse klimaatadaptatieprogramma Rotterdam ClimateProof en is een samenwerking van de gemeente Rotterdam en de waterschappen Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Hollandse Delta.
 • Al ruim 140.000 m2 groene daken gerealiseerd.
 • Doelgroep: inwoners, VVE’s en ondernemers van de gemeente Rotterdam
 • Investeringen: geen, subsidie wordt betaald uit rioolheffing

Contact

www.rotterdamclimateinitiative.nl

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Duurzaam Rotterdam.

E-mail: groenedaken@rotterdam.nl
Telefoon: 010 - 489 5489