Kansenkaart

Energiefabriek ’s-Hertogenbosch

Elektriciteit en ‘groen gas’ uit afvalwater

Denbosch

De rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch maakt per dag ongeveer 45 miljoen liter rioolwater schoon. Uit het afvalwater wordt circa 5 miljoen kubieke meter biogas gewonnen. Met dit biogas wordt elektriciteit opgewekt én brandstof geproduceerd voor huisvuilwagens van de gemeente. Warmte voor het zuiveringsproces komt uit de verbranding van snoeiafval.

Doelstelling & aanpak

Doel van het project is energie uit afvalwater te winnen. De rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) in ’s-Hertogenbosch gebruikt snoeiafval van de gemeente voor warmte in het zuiveringsproces. In dit proces wordt het rioolwater gezuiverd én biogas geproduceerd. Dat gas wordt gebruikt voor het opwekken van stroom. Na de realisatie van de nieuwbouw van de RWZI werkt men dit biogas op tot aardgaskwaliteit. De lokale industrie gaat dit gebruiken voor de verwarming van bedrijfsprocessen. Daarnaast zullen de huisvuilwagens van de gemeente ’s-Hertogenbosch op dit gas gaan rijden.

Resultaten

  • De rioolwaterzuiveringsinstallatie ’s-Hertogenbosch verwerkt dagelijks circa 45 miljoen liter afvalwater.
  • Dit levert ongeveer 5 miljoen m3 biogas op.
  • Gedeeltelijk wordt dit opgewerkt naar ‘groen gas’ en gedeeltelijk wordt hiermee elektriciteit opgewekt.
  • Het gas en de elektriciteit worden geleverd aan de industrie.
  • 50 huisvuilwagens van de gemeente zullen op ‘groen gas’ gaan rijden.
  • Besparing op elektriciteitsproductie en op brandstof voor huisvuilwagens.

Status

Voorbereidende planfase

Facts & figures

  • De Energiefabriek ’s-Hertogenbosch is een project van Waterschap Aa en Maas, in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch (leveren snoeiafval, afname biogas voor huisvuilwagens).
  • Doelgroep: industrie en gemeente ’s-Hertogenbosch.

Contact

Ferdinand Kiestra 
Innovator Waterschap Aa en Maas 
T +31 73 615 66 66 
E fkiestra@aaenmaas.nl