Kansenkaart

Energiefabriek Apeldoorn

Gas en elektriciteit uit afvalwater

Apeldoorn2

Afvalwater zuiveren door middel van bacteriën is een milieuvriendelijk proces. Het overblijvende rioolslib zet de Energiefabriek Apeldoorn door vergisting om in biogas voor elektriciteit en warmte. Daarmee draait de installatie én krijgen huishoudens warmte.

Doelstelling & aanpak

Doel van het project is afvalwater milieuvriendelijk zuiveren en energie te winnen uit restproducten. Waterschap Vallei en Veluwe verwerkt in de rioolzuiveringsinstallatie Apeldoorn afvalwater van bedrijven en huishoudens in onder meer Apeldoorn, Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren, Loenen, Vaassen en Emst. Bacteriën zuiveren in een biologisch proces het afvalwater zodat dit terug kan in de IJssel. Deze bacteriën gebruiken vervuilende stoffen als nitraat en fosfaat als voeding. De bacteriemassa (rioolslib) die overblijft, wordt vergist. Daarbij ontstaat het brandbare methaan. Dit biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte voor de rioolzuiveringsinstallatie èn de Apeldoornse wijk Zuidbroek. De warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie wordt ingezet voor de verwarming van huizen en tapwater.

Resultaten

  • Productie van bijna 5,5 miljoen kuub biogas in rioolwaterzuivering.
  • Daaruit opgewekte elektriciteit is ruim voldoende voor elektriciteitsbehoefte van zuiveringsinstallatie.
  • Daarnaast levert de installatie elektriciteit (3.900 woningen) en warmte (1.800 woningen) aan woonwijk Zuidbroek, Apeldoorn.
  • Verwijderen van schadelijke stoffen uit afvalwater
  • Afvalwater wordt door bacteriën milieuvriendelijk gezuiverd.
  • Energiebesparing en vermindering CO2-uitstoot.

Facts & figures

  • Energiefabriek Apeldoorn is een project van Waterschap Vallei en Veluwe
  • Samenwerking met gemeente Apeldoorn voor gebruik van elektriciteit en warmte in woonwijk Zuidbroek
  • Productie van 5,5 miljoen kuub biogas uit afvalwater
  • Doelgroep: rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn en inwoners woonwijk Zuidbroek