Kansenkaart

Energie- en grondstoffenfabriek Echten

Jaarlijks 3,5 miljoen kWh elektriciteit en 200 ton meststof

Echten

Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten

In Echten staat op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een innovatieve fabriek. De ultramoderne fabriek vergist het zuiveringsslib van de zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties die in ons gebied liggen. De installatie is tegelijk een Energie- en Grondstoffenfabriek. De installatie levert namelijk 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar op. Daarnaast wint de installatie 200 ton meststof in de vorm van struviet terug. Struviet kan worden gebruik als meststof voor de landbouw.

Biogas

Het restproduct (slib) van de zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties van Reest en Wieden wordt in de nieuwe installatie op twee temperatuurniveaus vergist. Met het biogas dat hierbij ontstaat wordt jaarlijks 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit opgewekt, voldoende om in de behoefte van de zuivering en het slibbedrijf in Echten te voldoen. Er blijft zelfs nog elektriciteit over om terug te leveren aan het net.

Fosfaat

Met de nieuwe installatie wordt ook het in het slib aanwezige fosfaat grotendeels teruggewonnen. Dit fosfaat kan weer nuttig worden gebruikt als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld kunstmest.

Doelstelling & aanpak

Doel van het project is energie en grondstoffen terug te winnen uit afvalstromen. In Echten (Drenthe) staat een innovatieve energie- en grondstoffenfabriek. Die vergist het zuiveringsslib van zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap Reest en Wieden op twee temperaturen. Met het biogas dat vrijkomt, wekt de fabriek per jaar 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit op. Dat is ruim voldoende voor de zuivering en het slibbedrijf in Echten. Er blijft zelfs elektriciteit over om terug te leveren aan het net. Verder wint de fabriek het fosfaat uit het slib terug. Dat levert per jaar 200 ton struviet op, een grondstof voor de productie van kunstmest.

Resultaten

  • Het slib van 7 zuiveringsinstallaties wordt verwerkt.
  • Jaarlijks 3,5 miljoen kWh elektriciteit uit biogas.
  • Per jaar 200 ton struviet voor de productie van kunstmest, voor de Duitse markt.

Facts & figures

  • De Energie- en Grondstoffenfabriek Echten is een project van waterschap Reest en Wieden.
  • Doelgroep: zuiveringsbedrijf Echten en gebruikers van het elektriciteitsnet.

Contact

De Energie- & Grondstoffenfabriek RWZI Echten,
Waterschap Reest en Wieden,
Roelof Gort, projecten@reestenwieden.nl