Kansenkaart

Decentraal Sanitatieproject Sneek

Energie en grondstoffen terugwinnen uit afvalstromen

Sneek

In de wijk Noorderhoek in Sneek worden 232 woningen aangesloten op een decentraal sanitatiesysteem. Een zuiveringsinstallatie in de wijk zuivert zwart en grijs water. Tegelijk wordt hieruit energie opgewekt voor de wijk en worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen.

Doelstelling en aanpak

Doel van het project is grondstoffen duurzamer te gebruiken en energie uit afvalwater te halen. Door het afvalwater te scheiden in (opnieuw te gebruiken) grijs water en zwart water besparen huishoudens 25-50% water. Met het decentrale sanitatiesysteem wordt organisch afval samen met toiletwater (zwart water) ingezameld door middel van een vacuümsysteem. Het huishoudelijk afvalwater (grijs water) wordt apart afgevoerd. Zwart water en grijs water wordt in een lokale zuiveringsinstallatie (in een NUTS-gebouw in de wijk) gezuiverd. Daar wordt ook energie in de vorm van biogas geproduceerd uit organisch afval en warmte teruggewonnen. Met deze beide vormen van energie verwarmt men de woningen in de wijk. In het NUTS-gebouw worden verder grondstoffen teruggewonnen om een kunstmestvervanger te produceren. De installatie verwijdert ook medicijnresten en hormoonverstorende stoffen uit de reststromen. Het decentrale sanitatiesysteem wordt toegepast in het woningbouwproject Noorderhoek in Sneek. In tien jaar worden daar 282 woningen gesloopt en 232 woningen gebouwd. Die krijgen allemaal een aansluiting op het systeem.

Resultaten

  • 25-50% besparing watergebruik door huishoudens
  • 25% besparing op ruimteverwarming
  • Terugwinning van grondstoffen als stikstof en fosfaat voor productie van kunstmestvervanger
  • Verwijderen van schadelijke stoffen uit afvalwater
  • Vermindering van verontreinigde reststromen en uitstoot van CO2

Status

Bouw is afgerond en onderzoek is lopend

Facts & figures

  • Het decentraal sanitatieproject is een samenwerking tussen Woningstichting de Wieren, de gemeente Súdwest-Fryslân (Sneek), DeSaH BV, de provincie Friesland, Wetterskip Fryslân en STOWA. Sneek heeft ruim 33.000 inwoners.
  • 232 Woningen in Noorderhoek worden aangesloten op het decentrale sanitatiesysteem
  • Doelgroep: bewoners van de wijk Noorderhoek
  • Investeringen: € 2,5 miljoen (€ 0,7 miljoen van SNN, € 0,4 miljoen van Agentschap NL en € 1,5 miljoen van samenwerkende partijen)

Contact

http://www.waterschoon.nl/contact.htm