Kansenkaart

Waterfabriek op afvalwater

Drinkwaterbedrijf                 
WMD Evides

Waterschap                                   
Vechtstromen, Scheldestromen                 

Anderen                                    
NAM, DOW

Uitdaging / aanleiding
Zoetwater is niet altijd voorradig waar dit nodig is. Gezuiverd afvalwater is soms op die plaatsen wel beschikbaar. Is de kringloop te sluiten door van afvalwater hoogwaardig water voor de industrie te maken?

Acties die de partijen hebben ondernomen
De bovengenoemde situatie deed zich voor bij de NAM in Emmen. Daar is gekozen voor opwerking van het effluent van de RWZI Emmen tot ultrapuur water. Hierdoor heeft de NAM water voor haar productieprocessen beschikbaar.

Hetzelfde speelde in Terneuzen waar DOW een beperkte zoetwatervoorraad beschikbaar had. Op de RWZI Terneuzen wordt afvalwater opgewerkt tot demi water en wordt de kringloop gesloten.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                  
Waterleverancier van het bedrijfsleven en het gebruik van alternatieve bron in plaats van drinkwater.

Resultaat Waterschap                                    
Kringloop wordt gesloten en het water wordt hergebruikt.

Resultaat anderen                                    
Goede watervoorziening voor bedrijfsprocessen.