Kansenkaart

Warmtestad Groningen

Drinkwaterbedrijf                  
Waterbedrijf Groningen

Gemeente                                    
Groningen                                                    

Uitdaging / aanleiding
De gemeente Groningen wil vanwege de verduurzaming van de regio initiatieven ontplooien die hieraan bijdragen.

Binnenkort begint de warmte- en koudeopslag (WKO) op het Groningse Europark met leveren. Dat vonden de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen een goed moment om een eigen nutsbedrijf voor duurzame warmte en koude op te richten. Dit bedrijf, Warmtestad, zal samen met haar dochterbedrijf WKO Europark een belangrijke bijdrage leveren aan de Groningse duurzaamheidsdoelstellingen.

Acties die de partijen hebben ondernomen
Gemeente Groningen en waterbedrijf Groningen ontwikkelen samen een warmtebedrijf voor haar inwoners. De gemeente en het waterbedrijf werkten al voor Warmtestad samen aan warmteprojecten. Binnen het nutsbedrijf zullen ze die samenwerking voortzetten. De gemeente richt zich daarbij op het publieke belang: toegankelijkheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en verwezenlijking. Het waterbedrijf is met name gespecialiseerd in de opwekking, distributie en warmtelevering.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                  
Verbreding van het  takenpakket en het inzetten van  bestaande kennis in ander werkveld.                  

Resultaat Gemeente                                    
Toegankelijkheid duurzaamheid vergroten en het waarmaken van duurzaamheidsdoelen.