Kansenkaart

Voorlichting in Week van het Water

Drinkwaterbedrijf                                   
Brabant Water

Waterschap                                                     
Brabantse Delta

Gemeente                                                     
Breda                

Uitdaging / aanleiding
Het is een uitdaging om bewoners te informeren over wat een waterorganisatie  allemaal doet. Tijdens de ‘Week van ons water’ kan iedereen in zijn of haar gemeente zien en ervaren dat schoon water niet vanzelfsprekend is. Ook kan de betrokken organisatie educatie en voorlichting via specifieke centra verzorgen.

Acties die de partijen hebben ondernomen

In West-Brabant is de ‘Week van ons water’ georganiseerd met een groot aantal activiteiten om de bewustwording te vergroten. De week staat bol van activiteiten. Zo worden er bij veel gemeentes gastlessen over water gegeven. Ook staan de deuren van een aantal waterzuiveringen en gemalen open, kan men in Breda en Bergen op Zoom wandelen in het oude riool en zijn er veel activiteiten voor kinderen te doen.

Op het gebied van watereducatie zijn vele voorbeelden te noemen, bijvoorbeeld Aquarama in duurzaamheidscentrum Weizigt te Dordrecht, waarin Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Evides Waterbedrijf, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gemeente Dordrecht, de Drechtsteden en Duurzaamheidscentrum Weizigt samenwerken.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                  
Bewustwording bij de klant: drinkwater is niet vanzelfsprekend.                  

Resultaat Waterschap                                    
Bewustwording bij de burger: droge voeten en schoon water is niet vanzelfsprekend.

Resultaat Gemeente                                    
Bewustwording bij de burger: goede waterafvoer en waterhuishouding in de stad in niet vanzelfsprekend.