Kansenkaart

Uitbesteding zuiverings- en rioolbeheer

Drinkwaterbedrijf                 
Evides                 

Waterschap                                    
Delfland                                  

Uitdaging / aanleiding
Rond het jaar 2000 moest Delfland fors investeren in de zuivering van afvalwater uit de Haagse regio. Hiertoe moest een nieuwe RWZI worden gebouwd voor circa 1 miljoen inwoners. De investering hiervoor was geraamd op een bedrag rond de 800 miljoen euro, voor afvalwatertransport én afvalwaterzuivering. Het Hoogheemraadschap besloot dit in een tot dan toe ongebruikelijke juridische constructie tot stand te brengen. Een publiek-private samenwerking met als basis een DBFMO-contract. Uitbesteding leverde een kostenverlaging van 17,2% op ten opzichte van dit in eigen beheer uitvoeren.

Acties die de partijen hebben ondernomen
Het waterbedrijf Evides  werd uit de bedrijven die op deze opdracht hadden ingeschreven als partner gekozen. Inmiddels  is men meer dan tien jaar verder en de samenwerking verloopt uitstekend. Duurzaamheid, doelmatigheid en het verlagen van de kwetsbaarheid krijgen veel aandacht. Zo is het energieverbruik inmiddels fors gedaald en wordt een groot aantal innovatieprojecten gezamenlijk opgepakt.

Resultaat Drinkwaterbedrijf               
Extra inkomsten, verbreding van de activiteiten en een versterkte relatie met waterschap Delfland.

Resultaat Waterschap            
Goedkopere taakuitvoering dan in eigen beheer, waarbij risico’s bij derde neergelegd zijn.