Kansenkaart

RINEW: Rotterdam Innovative Nutrients, Energy and Watermanagment

Drinkwaterbedrijf                 
Evides

Waterschap                                   
Delfland, Hollandse Delta

Gemeente                                    
Rotterdam                

Uitdaging / aanleiding
Rotterdam wil de oude stadshavens opnieuw gaan inrichten, gericht op wonen en werken. De oude havenbestemming verdwijnt daarmee. De bestaande afvalwaterketen (riolering en zuivering) zal daartoe moeten worden uitgebreid. Kan dit duurzamer, bijvoorbeeld door grondstoffenwinning uit afvalwater?

Actie die de partijen hebben ondernomen
In dit project wordt uit afvalwater nuttige stoffen gewonnen: gietwater, nutriënten, energie en andere nuttige stoffen. Het project wordt op wijkniveau getest, onder ander bij ’Uit je eigen stad’, een stadsboerderij in de stadshaven van Rotterdam.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                  
Ontwikkeling innovatie sanitatie concepten.

Resultaat Waterschap                  
Ontwikkeling innovatie sanitatie concepten.

Resultaat Gemeente                  
Lokale oplossing voor (afval)watervraagstuk.