Kansenkaart

Meekoppelmetrokaart

Drinkwaterbedrijf                
PWN                  

Waterschap                                   
Rijnland                  

Gemeente                                   
Haarlemmermeer                 

Uitdaging / aanleiding
De netbeheerders en de gemeenten hebben behoefte aan afstemming in de ondergrond. Dat gebeurt operationeel, maar meer kansen voor optimalisatie worden pas gevonden door ook de strategische doelen en randvoorwaarden met elkaar vast te stellen. Daarom moet een lange termijnvisie ten aanzien van  infrastructuur onder- en bovengronds worden opgesteld.

Acties die de partijen hebben ondernomen
Dit heeft geleid tot een zogenaamde meekoppelmetrokaart, waarin alle infrastructuur boven en onder de grond in kaarten zijn samengevat met daarin beslismomenten in de tijd. Dit is de strategische basis voor het assetmanagement van ondergrondse infra.

Resultaat Drinkwaterbedrijf               
Betere afstemming met netbeheerders, ook langjarig (strategisch) en vergroting doelmatigheid.

Resultaat Waterschap                                   
Betere afstemming met netbeheerders, ook langjarig (strategisch) en vergroting doelmatigheid.

Resultaat Gemeente                                 
Betere afstemming met netbeheerders, ook langjarig (strategisch) en vergroting doelmatigheid.