Kansenkaart

Innovatieve totaalconcepten voor drinkwater en afvalwater

Drinkwaterbedrijf                 
Waternet

Waterschap                                   
Waternet/Amstel, Gooi en Vecht

Gemeente                                   
Amsterdam

Uitdaging / aanleiding
Het huidige systeem van sanitatie (drinkwater, riolering en afvalwater) is gebaseerd op grootschalige systemen met een lange afschrijftermijn. De infrastructuur is daardoor weinig flexibel en de mogelijkheden voor innovatie zijn beperkt. De opdracht die er ligt is om uit te zoeken of het ook anders kan.

Acties die de partijen hebben ondernomen
In de Cleantech Playground is door Waternet, de gemeente Amsterdam en innovatieve bedrijven een proeftuin van duurzame en schone technologie ontwikkeld. Hier worden nieuwe concepten en technieken bedacht, onderzocht en uitgewerkt.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                  
Nieuwe kennis en kijk op bestaande systeem Innovatief.                  

Resultaat Waterschap                                    
Innovatief.                  

Resultaat Gemeente                                    
Innovatieve broedtuin hoort bij een stad als Amsterdam.