Kansenkaart

Duurzame waterhuishouding Dierenpark Emmen

Drinkwaterbedrijf                 
WMD                 

Waterschap                                    
Vechtstromen                                  

Uitdaging / aanleiding
Dierenpark Emmen wilde de watervoorziening kosteneffectief verduurzamen.

Acties die de partijen hebben ondernomen
In de waterfabriek in het Dierenpark Emmen wordt al het afvalwater uit het park biologisch en fysisch gezuiverd in een kringloop. Na behandeling wordt het water hergebruikt voor de schoonmaak van kantoren en dierenverblijven, toiletspoeling en het vullen van bassins. Ook wordt in drie van elkaar gescheiden kringlopen het water van de pinguïnzee, het nijlpaardenbassin en het zoutwateraquarium voor zeevissen gezuiverd. Door het gesloten watersysteem in de dierentuin vermindert het drinkwaterverbruik.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                  
Kennis inzetten voor derden.

Resultaat Waterschap                  
Verbreding van de taken Kennis inzetten voor derden.