Kansenkaart

Convenant Schulden en waterafsluiting

Drinkwaterbedrijf                  
Vitens

Gemeente                                   
Zwolle, Leeuwarden, Arnhem

Anderen                                   
VGGM en de stichting Rijnstad                                  

Uitdaging / aanleiding
Betalingsachterstanden en schulden komen steeds vaker voor. Doel is het voorkomen van situaties waarbij mensen van de waterleiding worden afgesloten.

Actie die de partijen hebben ondernomen
In het gesloten convenant belooft Vitens signalen van betaalachterstanden aan de betreffende gemeente door te geven en klanten met betalingsproblemen te verzoeken contact op te nemen met de gemeente. Zo kan de gemeente de inwoners hulp bieden. Voor Vitens is Arnhem  na Zwolle en Leeuwarden de derde grote stad waarbij een convenant ondertekend wordt op dit gebied. Vitens wil graag meer van dit soort samenwerkingen aangaan, met alle gemeentes in haar voorzieningsgebied. Het doel van deze samenwerking is het structureel oplossen van betalingsachterstanden, waarbij klanten die in het traject zitten niet worden afgesloten.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                                    
Minder betalingsachterstanden en minder afsluitingen.                  

Resultaat Gemeente                                                      
Eerder zicht op mogelijke schuldenproblematiek bij inwoners.