Kansenkaart

Behandeling concentraat uit drinkwaterfabriek

Drinkwaterbedrijf                 
Oasen

Waterschap                                   
Schieland en de Krimpenerwaard                 

Uitdaging / aanleiding
Oasen is bezig haar zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek te vernieuwen. Onderdeel hiervan wordt het zuiveren van water met behulp van membraanfiltratie. Bij dit proces blijft een deel van het water over. Deze reststroom, het concentraat, kan Oasen vervolgens via het persriool naar afvalwaterzuiveringsinstallatie  De Groote Zaag van HHSK transporteren. De situatie met reststroom zal in de toekomst voor veel meer zuiveringsstations van Oasen aan de orde zijn.

Acties die de partijen hebben ondernomen
In de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt de waterstroom vervolgens door het Hoogheemraadschap gezuiverd tot schoon oppervlaktewater. In de toekomst wil Oasen de capaciteit van het zuiveringsstation Schuwacht verder uitbreiden. De huidige capaciteit van de AWZI De Groote Zaag is dan onvoldoende. In de intentieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd om samen met HHSK te zoeken naar de meest duurzame oplossing die leidt tot de laagste maatschappelijke kosten voor het concentraat.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                  
Oplossing voor afvalstroom. Duurzame productie drinkwater wordt mogelijk in de polder.

Resultaat Waterschap                               
Extra inkomsten doordat afvalstroom op de RWZI wordt behandeld. Goede kennismaking met de waterketenpartners.