Kansenkaart

AquaReUse

Drinkwaterbedrijf                 
Evides                 

Waterschap                                   
Schieland en de Krimpenerwaard

Gemeente                                    
Lansingerland                

Uitdaging / aanleiding
Het afvalwater uit het tuinbouwgebied bij Bleiswijk moet worden gezuiverd, waarbij hoge eisen gelden. Daarnaast is bij tuinders een behoefte aan gietwater, rekening houdend met het toekomstig dreigend watertekort bij glastuinbouwbedrijven.

Actie die de partijen hebben ondernomen
Afvalwater uit het tuinbouwgebied wordt gezuiverd en hergebruikt als gietwater. Hiervoor wordt een chemische en een biologisch systeem gecombineerd. Het voorkomt het gebruik van grondwater en is daarmee een oplossing voor de zogenaamde brijnproblematiek. Brijn is de afvalwaterstroom die vrijkomt bij de ontzouting van grondwater. Als het gietwater uit AquaReUse het gebruik van grondwater kan vervangen, biedt dit ook een oplossing voor de brijnproblematiek; Het concept is daarmee duurzaam en kosteneffectief.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                  
Inzet kennis voor waterketenpartners.                  

Resultaat Waterschap                                    
Effectieve en innovatieve waterzuivering.

Resultaat Gemeente                                    
Lokale verbetering waterkwaliteit.