Kansenkaart Drinkwater

Inspiratie uit de praktijk

Drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen zijn waterpartners. Ze hebben veel raakvlakken met elkaar en kunnen elkaar op veel vlakken versterken. Het Bestuursakkoord Water (2011) heeft een impuls gegeven aan de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten.

In de Kansenkaart zijn praktijkvoorbeelden uit heel Nederland verzameld. De zestien voorbeelden zijn gerangschikt onder vier thema’s: ‘waterkwaliteit’, ‘uitvoering’, ‘maatschappij’ en ‘toekomstgericht’. Elk voorbeeld is uniek en samen laten ze een prikkelend palet zien aan concrete mogelijkheden.

Wij hopen dat deze voorbeelden inspireren om elkaar op te zoeken en samen de doelmatigheid in de waterketen te vergroten.

Download de kansenkaart (pdf bestand)

 Webmannen