Dialoog

Stelling: we zijn te voorzichtig bij het stellen van onze ambities in de samenwerking

Vorige week heeft de Visitatiecommissie Waterketen nieuwe brieven uitgedaan naar de regio’s. Het gaat om de laatste uitvraag van de commissie richting een rapport december 2014. Daarbij geeft de commissie ook een winstwaarschuwing; de opgetelde ambitie van de regio’s is op dit moment lager dan de verwachtte 380 miljoen per jaar. De commissie spoort iedere regio aan nog eens goed naar de ambitie te kijken.

Stelling:
We zijn te voorzichtig bij het stellen van onze ambities in de samenwerking.

Wat vindt u?
Praat met ons mee op Linkedin:

Discussieer mee