Dialoog

Stelling: de gezamenlijke investeringsprogrammering is onze hoofdopgave voor de komende jaren en mijn regio gaat er nu mee aan de slag!

De tweede helft van de realisatietermijn van het BAW (2011-2020) is begonnen. Een belangrijke prioriteit voor de tweede helft is dat de waterpartners een volgende stap zetten op het gebied van gezamenlijke investeringsprogrammering. Hierbij anticiperen zij op de komst van de Omgevingswet en komen de doelen van het BAW binnen handbereik. Momenteel wordt gewerkt aan een handreiking om de gezamenlijke investeringsprogrammering te verduidelijken.

Ellen Verhoef,
Samenwerken aan Water

Discussieer mee