Dialoog

OESO rapportage: wat is uw reactie?

Het Nederlands waterbeleid is klaar voor de toekomst met inachtneming van een paar aandachtspunten. 

Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uit onderzoek naar de staat van het waterbeheer in Nederland. Het eindrapport is op maandag 17 maart 2014 aangeboden aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Haar conclusie: een structuurwijziging is niet aan de orde. 
Betere afstemming tussen gemeenten van de organisatie van de afvalwaterketen op het gebied van riolering en ruimtelijke ordening en waterschappen op zuivering en oppervlaktewaterbeheer is wel een aandachtspunt. 

Deelt u de conclusies van de OESO?

Discussieer mee