Dialoog

Kwetsbaarheid van de rioleringszorg is door de samenwerking substantieel verminderd.

Stelling: de kwetsbaarheid van de rioleringszorg is door de samenwerking substantieel verminderd.

We zijn nu al een tijd onderweg met het bestuursakkoord en in diverse regio's zijn structurele samenwerkingsvormen ontstaan waarin uitwisseling van diensten en personeel plaatsvindt. Hierdoor wordt kennis, kunde en personele capaciteit in de regio geborgd. De stelling is dan ook dat de kwetsbaarheid sinds het BAW substantieel is verminderd. Kortom, ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën over het verminderen van de kwetsbaarheid.

Nico Admiraal
werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water

Discussieer mee