Dialoog

De ‘stok achter de deur’ in het perspectief Midden- en West-Brabant

Er zijn om te motiveren, kort door de bocht, twee methoden; de wortel en de stok. Veranderen gaat niet vanzelf, daar moet je gemotiveerd voor zijn. De wortel bij de samenwerking in de waterketen is duidelijk: er is geld te halen! Maar deze wortel bleek in het verleden niet genoeg om de gewenste veranderingen teweeg te brengen. De conclusie ligt voor de had: er was ook een stok nodig. Daarom ben ik een voorstander van het principe van de ‘stok achter de deur’. Maar dan komt de invulling…

Bij deze invulling ben ik persoonlijk niet betrokken geweest, dus ik zou lekker kritisch kunnen zijn, maar eigenlijk ben ik op grote lijnen wel tevreden. De focus ligt op de inhoud en niet op de vorm, de insteek is ondersteunend en pas in laatste instantie echt sturend. Het document is ook erg bruikbaar is het proces in de regio. Ambtelijk heeft met name het ‘referentiekader maatregelenprogramma’ bij ons in verschillende werkeenheden tot goede discussies geleid, bijvoorbeeld over de breedte van bestaande samenwerkingsprojecten en het belang van gezamenlijke visievorming. Ik ben verder erg benieuwd hoe het stuk bestuurlijk wordt ontvangen. Ik verwacht onbehagen, wellicht irritatie en een groter gevoel van urgentie. Aan ons om dan ook de wortel goed zichtbaar te houden! Ik ben benieuwd hoe iedereen er over denkt en nodig jullie uit om mee te discussiëren op onze Linkedin groep.

Door: Guy Henckens

Discussieer mee