Nieuws

Rioned opent 'rioolwebsite' voor publiek

Stichting Rioned heeft een website geopend met informatie voor rioolgebruikers. Op www.riool.info staat alles over de werking en het gebruik van het riool. Door middel van filmpjes wil de stichting het riool begrijpelijker maken voor de gebruiker. Lees meer

Duits waterhuis maakt drinkwater van afvalwater

In een nieuwe woonwijk in het Duitse Knittlingen bij Karlsruhe is op 12 oktober een waterhuis in gebruik genomen dat het regenwater en afvalwater uit de hele wijk verzamelt. Het regenwater wordt gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit. Het resterende afvalwater wordt vermengd met het keukenafval in een anaërobe bioreactor verwerkt. Lees meer

Zwembad verwarmen met water van Friesland Foods

Friesland Foods, Waterbedrijf Groningen en de gemeente Bedum gaan nader onderzoek doen naar de verwarming van het zwembad in Bedum met proceswater van Friesland Foods. Daartoe tekenen de drie partijen een intentieovereenkomst. Lees meer

Delfland en tuinbouw werken samen aan schoon water

In glastuinbouwgebieden worden nog altijd stoffen gemeten in het oppervlaktewater die slecht zijn voor de kwaliteit van het water in sloten, vaarten en (zwem)plassen. Daarom heeft Delfland de gebiedsgerichte aanpak in het leven geroepen. Lees meer