Nieuws

Akkoord intensieve samenwerking afvalwaterketen

Op woensdag 23 januari hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch en Vught, Rijkswaterstaat, waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas afgesproken om intensief te gaan samenwerken in de afvalwaterketen. Om aan de strengere internationale kwaliteitsnormen van oppervlaktewater te kunnen voldoen, is intensieve samenwerking in de afvalwaterketen noodzakelijk. Het komende jaar onderzoeken de partners hoe zij de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater in de regio ’s-Hertogenbosch op de slimste manier kunnen regelen. Tegen de laagst maatschappelijke kosten! Lees meer

Drinkwaterbedrijven presenteren Benchmark 2006

Op woensdag 26 september 2007 vond de presentatie plaats van de benchmarkstudie Water in Zicht 2006, de benchmark van de drinkwatersector. De benchmark werd in ontvangst genomen door de minister van VROM, mevrouw Cramer. Lees meer

Financi?le ondersteuning samenwerkingsprojecten (update)

Op 5 juli is het bestuursakkoord waterketen (BWK-2007) getekend. In het akkoord, met als motto ‘samen doen’, hebben drinkwaterbedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en rijk afspraken gemaakt om de doelmatigheid en transparantie te verbeteren. Lees meer

Financi?le ondersteuning samenwerkingsprojecten

Het Rijk wil het bottom-up beleid in de waterketen faciliteren door “uitdagende en vernieuwende samenwerkingprojecten in de waterketen”, gericht op verhoging van doelmatigheid en transparantie, financieel te ondersteunen. Het begrip uitdagende en vernieuwende projecten mag breed worden geïnterpreteerd onder het motto: “alle bloemen moeten kunnen bloeien”. Lees meer

Noodmaatregelen garanderen veiligheid waterkering

Uit nader onderzoek van waterschap Aa en Maas blijkt dat er in het geval van extreem hoog water noodmaatregelen nodig zijn bij de dijk westelijk van Grave tot Overlangel (gemeente Grave, Landerd en Oss). Lees meer