Nieuws

Gemeente Abcoude werkt aan water

Water speelt een belangrijke rol in ons leven. We gebruiken water om te drinken, douchen, wassen, recreëren, de tuin te besproeien etc. De kwaliteit van het water, het hebben van voldoende water en het afvoeren van water vereist veel aandacht. Daarnaast vragen de recente voorspellingen over klimaatontwikkelingen om extra aandacht voor waterbeheer. Lees meer

Waterketen Gelderland

Wat gebeurt er in de praktijk op het gebied van samenwerking in de waterketen? Een mooi voorbeeld van een bottom-up-initiatief is het provinciebrede samenwerkingsverband ‘Toekomst Waterketen Gelderland' (TWG), waarin waterbedrijf Vitens participeert samen met Gelderse gemeenten, waterschappen en de provincie. Lees meer

Nieuw bestuur Groot Salland 'op stoom'

Het nieuwe algemeen bestuur (AB) van Groot Salland heeft in zeven bijeenkomsten volledige inzage gekregen in het beleid en de taken van het Waterschap Groot Salland. Afgelopen week vond de laatste sessie plaats waarbij de thema's ambassadeurschap en woordvoerderschap centraal stonden. Lees meer

Ondertekening Convenant Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat met alle gemeenten, waterschappen en (drink)waterbedrijven in de provincie meer en actief samenwerken om de kosten van drinkwater- en afvalwaterzuiveringstaken in de hand te houden. Binnen enkele jaren moeten veel riolen worden vervangen. Door samen te werken komt er meer kennis en kunde beschikbaar om dit efficiënt uit te voeren. Eind 2007 ondertekende dijkgraaf Monique de Vries namens het hoogheemraadschap in Museum De Cruquius het 'Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland'. Lees meer