Nieuws

Samenwerking rioleringszorg WINNET onderzocht

Op 15 december heeft de Stuurgroep WINNET het eindrapport samenwerking in de afvalwaterketen, aangeboden aan de veertien deelnemende gemeenten en De Stichtse Rijnlanden. De meerwaarde, kosten en risico's van samenwerking op operationele activiteiten in de rioleringszorg zijn beschreven voor vier samenwerkingsmodellen. Lees meer

Adviesraden zijn voorstander van riolering en waterzuivering in een hand

Drie onafhankelijke adviesraden van regering en parlement pleiten gezamenlijk voor spoed om riolering en zuivering onder één beheerder te brengen. Dit stellen zij in een rapport dat in 2010 uit  kwam. Dit standpunt wordt ingenomen door de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG), de  ROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Lees meer

Eerste plannen WINNET feestelijk opgeleverd

Op woensdag 3 november 2010 zijn de incidentenplannen riolering van 10 gemeenten feestelijk opgeleverd. Hoogheemraad Jan Reerink van De Stichtse Rijnlanden en de Woerdense wethouder Titia Cnossen verzorgden namens de stuurgroep van Waterinnovatienetwerk WINNET de opleveringsact. Lees meer

Rapport Doelmatig beheer waterketen

Onder begeleiding van het Waterketen Overleg o.l.v. de dg Milieu is een gezamenlijk rapport Doelmatig Beheer Waterketen gemaakt dat op 30 maart aan minister Huizinga is aangeboden met het doel om in het Bestuurlijk Overleg Waterketen, waarin alle betrokken overheidspartijen deelnemen, overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de uitdaging zal worden aangaan om de daarmee gemoeide besparing van 550 miljoen euro op het totaal van jaarlijkse kosten van 4,4 miljard euro in 2020, ook daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat de voorziene kostenverhoging van ongeveer 600 miljoen euro, die veroorzaakt wordt door rioolvervanging, klimaatadaptatie (afvoeren van meer regenwater) en waterkwaliteitsverbetering grotendeels kan worden gecompenseerd door besparingen. Lees meer

studenten werken aan nieuwe oplossingen voor afvalwaterzuivering

Het tv programma 'Made in Overijssel' op RTV Oost laat zien hoe synergie, creatie en innovatie ontstaan tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en studenten. Studenten van de universiteit van Twente werken aan de hand van cases aan innovatieve oplossingen voor echte problemen. Eén van de cases die in dit programma wordt behandeld is die van het Waterschap Regge en Dinkel op het gebied van afvalwaterzuivering.        Lees meer