Nieuws

Kenniscoaches kunnen beginnen

11 januari - Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft met de toezegging van een financiële bijdrage het startschot gegeven voor de kenniscoaches. Stichting RIONED is verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft Gert Dekker aangesteld als coördinator.   Lees meer

Volg "Samenwerken aan Water" op Twitter

Via ons twitter account houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en voorbeelden rondom de samenwerking in de (afval)waterketen.Middels de hashtag "samenwaw" worden op dit moment al verschillende ideeën en tweets met elkaar verbonden. Lees meer

Doelmatigheidstoets regenwaterbeleid

In het waterbeheer hebben Rijk, gemeenten en waterschappen een methodiek ontwikkeld en in de praktijk toegepast waarmee oplossingen in de afvalwaterketen op doelmatigheid kunnen worden beoordeeld. Lees meer

Samenwerken op basis van afspraken

VNG en UvW hebben samen met het rijk een handreiking opgesteld voor het toepassen van de nieuwe regelgeving voor afvalwater in de praktijk De handreiking benoemt de recente ontwikkelingen in regelgeving en praktijk en stimuleert verdere samenwerking tussen de gemeenten en waterschappen. De handreiking is op de RIONEDdag 2011 uitgereikt aan de deelnemers.   Lees meer