Nieuws

Waterketen in Groningen is in beweging

Innovatie hoeft niet in de techniek te zitten Na het sluiten van het Bestuursakkoord Water in 2011 zijn waterketenpartners overal in het land hard aan de slag gegaan om te zoeken naar mogelijkheden voor nauwere samenwerking. In Groningen is men al ruim zes jaar eerder begonnen met nadenken over dit onderwerp. Met als tastbaar resultaat dat her en der de eerste waterkettinkjes zijn gevormd. Maar hoe smeed je dat nu tot één stevige keten? Drie betrokken bestuurders – Arike Tomson (Waterschap Noorderzijlvest), Jan Bessembinders (Gemeente Stadskanaal) en Harmen Hoogeveen (Waterbedrijf Groningen) – over het belang van elkaar leren kennen en het delen van gezamenlijke successen. Lees hier het hele artikel (p.14-16) Lees meer

Vewin Waterspiegel: ‘Limburg op weg naar integrale aanpak waterketen’

Succesfactoren voor samenwerking: geografie en een persoonlijke klik Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water zoeken de partijen in de waterketen naar mogelijkheden om meer samen te werken. In Limburg is men daar al heel ver mee. Daar hebben twee waterschappen enkele jaren geleden een waterschapsbedrijf gevormd, dat inmiddels nauw samenwerkt met het drinkwaterbedrijf WML, gemeenten en commerciële partijen. Zo heeft men onlangs gezamenlijk het terreinbeheer en de vernieuwing van procesautomatisering aanbesteed. Met als doel: nog hogere kwaliteit van dienstverlening en lagere kosten voor de burger. Lees hier het hele artikel (p.16-19)   Lees meer

Werkconferentie Bestuursakkoord Water

Het is tijd voor de volgende stap in de uitvoering van het Bestuursakkoord Water want 'Water werkt!' We hebben afgelopen jaar al veel gedaan. Dat willen we met elkaar verankeren. We kunnen ook nog veel leren van elkaar. Daarom zetten we goede voorbeelden in de spotlights en gaan we samen aan het werk. Het zal een dag worden waarin we door interactie en werksessies de verbinding leggen tussen de 'strategische agenda' en de praktijk. Lees meer

Cursus Samenwerking in de afvalwaterketen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte. In de cursus worden samenwerkingsvormen toegelicht die in de praktijk succesvol toegepast zijn of worden. Lees meer