Nieuws

Regiobijeenkomsten hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Vele raadsleden van gemeenten zijn nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden tot samenwerking in de waterketen. Daarom organiseert het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de diverse regio’s van haar beheersgebied kennismakingsbijeenkomsten over de waterketen. Lees meer

‘Cluster Rijn 6’ tekent overeenkomst samenwerking afvalwater

Gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard, gemeente Overbetuwe, gemeente Rheden, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel, tekenen onder de vlag ‘Cluster Rijn 6' op 16 mei een overeenkomst voor samenwerking in de afvalwaterketen. Met de overeenkomst maken de partijen afspraken voor efficiëntere inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Lees meer

Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen- VNG ledenbrief

De samenwerking in de waterketen is bestuurlijk en operationeel goed op gang gekomen. Dit blijkt uit de tweede inventarisatie over de voortgang en de resultaten van de aanpak in de (afval)waterketen. Sinds de vorige meting (mei 2011) zijn in het hele land forse stappen gezet in de samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten en waterschappen. Lees meer