Nieuws

Werkconferentie Bestuursakkoord Water

Het is tijd voor de volgende stap in de uitvoering van het Bestuursakkoord Water want 'Water werkt!' We hebben afgelopen jaar al veel gedaan. Dat willen we met elkaar verankeren. We kunnen ook nog veel leren van elkaar. Daarom zetten we goede voorbeelden in de spotlights en gaan we samen aan het werk. Het zal een dag worden waarin we door interactie en werksessies de verbinding leggen tussen de 'strategische agenda' en de praktijk. Lees meer

Cursus Samenwerking in de afvalwaterketen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte. In de cursus worden samenwerkingsvormen toegelicht die in de praktijk succesvol toegepast zijn of worden. Lees meer

Kenniscoaches kunnen beginnen

11 januari - Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft met de toezegging van een financiële bijdrage het startschot gegeven voor de kenniscoaches. Stichting RIONED is verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft Gert Dekker aangesteld als coördinator.   Lees meer

Volg "Samenwerken aan Water" op Twitter

Via ons twitter account houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en voorbeelden rondom de samenwerking in de (afval)waterketen.Middels de hashtag "samenwaw" worden op dit moment al verschillende ideeën en tweets met elkaar verbonden. Lees meer