Nieuws

‘Goed van start, maar ook een tandje bij en op de pedalen’

Processen optimaliseren, inspelen op nieuwe ontwikkelingen, effectiever werken en kosten besparen. Het is slechts een greep uit alle kansen en mogelijkheden. Hein van Stokkom en Huub Keijzers namen op 8 maart jl. deel aan een rondetafelgesprek tijdens de werkconferentie Bestuursakkoord Water. Op deze pagina leest u wat zij met de aanwezigen deelden plus een compacte aanvulling. Lees meer

Tien tips voor optimaal samenwerken

De strategische agenda verbinden met de praktijk. Dat was het thema van de werkconferentie Bestuurakkoord water op woensdag 8 maart. Tijdens de werksessie 'Goede voorbeelden waterketen' presenteerde Winnet enkele voorbeelden van samenwerking. Na afloop van de presentatie kwamen tijdens de rondetafelgesprekken verschillende vragen aan bod: Lees meer

Waterketen in Groningen is in beweging

Innovatie hoeft niet in de techniek te zitten Na het sluiten van het Bestuursakkoord Water in 2011 zijn waterketenpartners overal in het land hard aan de slag gegaan om te zoeken naar mogelijkheden voor nauwere samenwerking. In Groningen is men al ruim zes jaar eerder begonnen met nadenken over dit onderwerp. Met als tastbaar resultaat dat her en der de eerste waterkettinkjes zijn gevormd. Maar hoe smeed je dat nu tot één stevige keten? Drie betrokken bestuurders – Arike Tomson (Waterschap Noorderzijlvest), Jan Bessembinders (Gemeente Stadskanaal) en Harmen Hoogeveen (Waterbedrijf Groningen) – over het belang van elkaar leren kennen en het delen van gezamenlijke successen. Lees hier het hele artikel (p.14-16) Lees meer

Vewin Waterspiegel: ‘Limburg op weg naar integrale aanpak waterketen’

Succesfactoren voor samenwerking: geografie en een persoonlijke klik Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water zoeken de partijen in de waterketen naar mogelijkheden om meer samen te werken. In Limburg is men daar al heel ver mee. Daar hebben twee waterschappen enkele jaren geleden een waterschapsbedrijf gevormd, dat inmiddels nauw samenwerkt met het drinkwaterbedrijf WML, gemeenten en commerciële partijen. Zo heeft men onlangs gezamenlijk het terreinbeheer en de vernieuwing van procesautomatisering aanbesteed. Met als doel: nog hogere kwaliteit van dienstverlening en lagere kosten voor de burger. Lees hier het hele artikel (p.16-19)   Lees meer