Nieuws

West- en Midden-Brabant: Gemeenten en waterschappen gaan samen aan de slag

De colleges van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem hebben samen met de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland een Plan van Aanpak vastgesteld voor de samenwerking op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering. Lees meer

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert ondertekenen overeenkomst

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert starten een pilot waarin het waterschap voor twee jaar het beheer en onderhoud van de gemeentelijke rioolgemalen uitvoert. Doel: samenwerken aan de meest efficiënte en goedkope ‘afvalwaterketen'. Op 11 juni ondertekenden wethouder Jos van den Boogaart en Dagelijks Bestuurslid Piet Beltman de overeenkomst. Lees meer

Waterwinst TAAK 2.0: actie!

De 14 gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel willen intensiever samenwerken op het gebied van riolering en waterzuivering. Lees meer

Monitoren van de resultaten

Begin mei hebben VNG en UvW een ledenbrief gestuurd met daarbij een overzicht van de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord water, onderdeel afvalwaterketen. Het overzicht richtte zich op de eerste financiële resultaten en op de voortgang van het uitwerkingsproces. Staatsecretaris Atsma heeft de jaarlijkse rapportage water in beeld toegestuurd aan de Tweede Kamer. Ook daarin wordt ingegaan op de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord water. Lees meer