Nieuws

Brabantse samenwerking op het gebied van de biobased economy

De Brabantse waterschappen en vijftien Brabantse bedrijven hebben onlangs afgesproken dat ze nauwer gaan samenwerken bij het terugwinnen van energie- en grondstoffen uit industrieel afvalwater. Nu wordt het afvalwater in zuiveringsinstallaties meestal verwerkt tot slib. Het doel is om uit het afvalwater vezels, mineralen en organische stoffen terug te winnen om ze vervolgens opnieuw te gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld meststoffen, papier, chemicaliën en bioplastics. Wat overblijft kan worden omgezet in biogas. Op deze manier kan Noord-Brabant zijn afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, zoals aardolie op den duur sterk verminderen, zo is de verwachting. Lees meer

Doe mee aan de Waterinnovatieprijs 2012

Vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken dit jaar voor het eerst kans op de landelijke Waterinnovatieprijs. De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer.   Lees meer

Visitatie en interventieladder

In het bestuursakkoord water (BAW) is een afspraak opgenomen over zogenaamde 'stok achter de deur' wetgeving voor het geval de afspraken in het waterketendeel van het akkoord eind 2012 onvoldoende voortgang en resultaat opleveren. Deze afspraak is overgenomen uit het akkoord tussen VNG en UvW van 2010. Lees meer

Het Waterketenjournaal: waar staan we?

Samenwerken aan water is nu ruim twee jaar onderweg. Een goed moment om opnieuw stil te staan bij wat er is bereikt en wat er nog moet gebeuren. Op 18 juni 2012 presenteerde Hein van Stokkom tijdens de Bestuurdersdag in Venlo het ‘Waterketenjournaal’. Van Stokkom is secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta en co-voorzitter van het kernteam Samenwerken aan Water. Lees meer