Nieuws

Heeft het management de sleutel tot succes?

De realisatie van het Bestuursakkoord Water is een stevige uitdaging. Daarin speelt ook het management van gemeenten en waterschappen een belangrijke rol. Dit was het thema van een goedbezochte bijeenkomst op vrijdag 19 april 2013 in Leeuwarden. Wat kan het management concreet doen? Welke factoren spelen daarin mee? Met voorbeelden en verdieping kregen de deelnemers praktische tips en handvatten. Lees meer

RIVUS komt op gang!

Onlangs is tijdens de bestuurlijke bijeenkomst ‘Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West-Overijssel’ een ambitieverklaring ondertekend door alle betrokken partners: de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle en Waterschap Groot Salland. Lees meer

"Samen beter afvalwaterbeheer en minder stijgende kosten'"

Zestien gemeenten in oostelijk Utrecht en westelijk Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe tekenen een samenwerkingsovereenkomst op donderdag 21 maart. De gemeenten en het waterschap, ofwel Platform Water Vallei en Eem, beogen met de samenwerking een besparing van 12,7 miljoen euro per jaar. Het zijn besparingen op begrote extra uitgaven voor investeringen zoals de bouw  van een nieuwe rioolwaterzuivering, vervanging van riolen en maatregelen om  klimaat- en andere veranderingen op te vangen. De platformpartners voldoen hiermee aan landelijke afspraken met het Rijk. Lees meer

Gaat de uitwerking van het bestuursakkoord water hard genoeg?

De uitwerking van het bestuursakkoord water voor het onderdeel afvalwaterketen maakt snelheid. Maar gaat het hard genoeg? Om dat te monitoren zijn er per jaar twee inventarisatierondes. Op woensdagmiddag 13 maart 2013 was over de inventarisatieronde voorjaar 2013 een goed bezochte interactieve bijeenkomst in het Waterschapshuis Leusden. Lees meer

Waterketen midden in ingrijpende transitie

De Nederlandse waterketen is volop bezig met ingrijpende ontwikkelingen. Technologie maakt de sector veelzijdiger, efficiënter en duurzamer. De beschikbaarheid van financiële middelen zal de organisatie en infrastructuur van de waterketen echter in sterke mate bepalen. Ook moeten ketenpartners rekening houden met nieuwe toetreders die zich focussen op winstmaximalisatie. Deze ontwikkelingen vragen om een heldere toekomstvisie en meer samenwerking tussen ketenpartners. Lees meer