Nieuws

Verslag ambtelijke bijeenkomst Delft

Op woensdag 12 september 2018 was de eerste landelijke netwerkbijeenkomst Samenwerken aan Water na de zomervakantie. De gasten waren ditmaal naar Delft getogen, waar zij te gast waren bij Netwerk Afvalwaterketen Delfland. Lees meer

Prinsjesdag 2018: Posities boer en natuur

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers en spant zich in om landbouw en natuur zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Lees meer

Dijkhoff trapt op de rem

De VVD waarschuwt voor overhaaste maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, wil niet dat Nederland ‘als een malle’ geld gaat uitgeven. Lees meer