Nieuws

Werkconferentie Bestuursakkoord Water ‘Water werkt door…..’

Tijdens de werkconferentie Bestuursakkoord Water 2013 werd ingegaan op het delen van resultaten, ideeën en goede voorbeelden. Leren van elkaar, een beter zicht krijgen op de voortgang in de praktijk en het leggen van contacten waren belangrijke ingrediënten tijdens deze middag. Lees meer

Nieuwbrief Watercoalitie

Door slimme combinaties levert de watercoalitie een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke opgave in het waterbeheer. Dit alles in plaats van “vervelende” wetten en regels, met minder inspanning ontstaat daardoor een beter resultaat. Lees meer

Bestuursakkoord Water werkt

Het Bestuursakkoord Water werpt vruchten af. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 'Water in beeld 2012' die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer